Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zákony, vyhlášky a nařízení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1_2017 - místní poplatek za provoz systému komunálních odpadu.pdf

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku.pdf

17.12.2015
OZV č. 1_2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání.pdf 30.4.2015
OZV -poplatek za komunální odpad.pdf 1.1.2013
OZV č.4)2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.3)2010 - poplatek ze psů.pdf 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.2)2010 o místním polatku - komunální odpad.pdf 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce - omezení pohybu psů.pdf 26.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice č. 2 / 2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuslavice.

10.7.2008
Obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice č.1/2003 ze dne 18.11.2003 o místních poplatcích.1.1.2008

Obecně závazná vyhláška č.2/2002 obce Bohuslavice o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


1.4.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce