Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obec v proměnách > Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích

V k. ú. Bohuslavice směrem od Luké se táhne po levé straně kolem lesa Černice a pod Nivami a po levé straně kolem polí údolí dlouhé asi 2 km, až po silnici směrem do Krakovce.

Toto údolí bylo odnepaměti přetnuto pěti hrázemi, které byly v dosti dobrém stavu a porostlé mohutnými duby a jinými dřevinami. Při hrázích kolem lesa vede potok zvaný „Šumice". Jeho název je jasným svědectvím, že zde již dávno v minulosti byly rybníky. Již za první republiky tehdejší obecní výbor pomýšlel na obnovu některého ze zaniklých rybníků, ale obec neměla na obnovu rybníků dostatek finančních prostředků. Až po druhé světové válce ministerstvo zemědělství začalo podporovat obnovování a výstavbu rybníků. Velkou zásluhu na obnově našich rybníků má tehdejší předseda MNV p. Fr. Záruba z č. p. 23, který byl pro výstavbu rybníků velmi zapálený. Po průzkumu znalců dalo ministerstvo zemědělství souhlas a pokyn k zaměření pozemků a zhotovení plánů pro výstavbu soustavy tří rybníků na trati v „Nivách" mezi silnicemi do Krakovce a do Vilémova.Rybníky v Bohuslavicích

Se stavbou těchto tří rybníků na Nivách se započalo 12. 7. 1949. Stavba byla zadána n. p. Moravomost Olomouc. Vedoucím na stavbě byl pověřen p. Ant. Bušina, který byl zaměstnancem tohoto podniku. Nejdříve se započalo se stavbou hrází. Současně se prováděly výkopové práce dna rybníků a pracovalo se na obtokové strouze. Na stavbě začalo pracovat až 20 dělníků, hlavně místních občanů. V začátku zde pracovalo i 6 Madárů ze Slovenska. Výkopové práce se prováděly ručně, žádná technika nebyla. Vykopaná zemina se přepravovala na vozících na kolejnicích. Práce byla úkolová, platilo se za vykopání a naložení zeminy na vozík. Práce byla těžká, ale dělníci si v úkolu dosti vydělali, takže nebyly po celou dobu výstavby kvůli výdělkům žádné stížnosti. Stavba těchto tří rybníků byla s úspěchem dokončena koncem prosince 1950. Celkové náklady na stavbu činily 2 613 453 Kč. Občany obce bylo odpracováno 1879 brigádnických hodin. Občané obce - majitelé lesů darovali mnoho dřeva zdarma pro tuto stavbu rybníků.Rybníky v Bohuslavicích

K napouštění rybníků docházelo postupně podle dokončování stavby. První byl napuštěn rybník č. 2 (prostřední), a to 15. září 1950, druhý č. 3 (silnice Krakovec) 11. října 1950 a poslední rybník byl napuštěn 19. prosince 1950. Ještě před dokončením výstavby rybníků na Nivách bylo zahájeno jednání s majiteli pozemků v trati „Černice" a 8. 5. 1951 bylo započato se stavbou rybníka č. 4. Tento byl dokončen v květnu 1952 a ihned bylo započato se stavbou pátého rybníka. S výstavbou tohoto rybníka byly velké potíže (nízký stav dělníků, málo přidělených finančních prostředků na výstavbu), proto byl dokončen až 31. 12. 1955. Za celou dobu výstavby pěti rybníků v letech 1949-1955 zde celkem postupně pracovalo 66 dělníků z naší obce a z okolních obcí. Celkové náklady na výstavbu těchto pěti rybníků činily přes 5 000 000 Kč.

Zprvu tyto rybníky obhospodařoval MNV Bohuslavice, který je potom předal JZD Bohuslavice, které zde pěstovalo kapry. Od 1. 1. 1959 byly tyto rybníky nařízením vlády předány do vlastnictví Státnímu rybářství Přerov n. p. V roce 1959 byla kolem rybníků provedena výsadba 700 topolů. V nynější době jsou tyto rybníky v majetku Rybářství Přerov a. s. V roce 2004 započala výstavba 6. rybníka směrem k obci Luká.

 

Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích

Rybníky v Bohuslavicích