Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a organizace > SDH Bohuslavice

SDH Bohuslavice

120. výročí založení hasičského sboru v BohuslavicíchOslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Ochrannými spolky, kterými byla prováděna ochrana a pomoc bližnímu v případě živelních pohrom, byly spolky hasičské. V čele stála Konice, kde byl sbor zřízen již v roce 1875. V naší obci byl hasičský sbor zřízen v roce 1885.

Hasičské spolky tvořily župní jednotku XXV konickou, mistra Aloise Jiráska. Prvním župním starostou byl Adolf Langr z Březska.

Jak je z výše uvedeného patrno, byl spolek hasičů v naší obci založen jal

Ihned po založení hasičského spolku byla zakoupena hasičská stříkačka. Byla čtyřkolová, tažená párem koní a na ruční pohon. Byla zakoupena v malé továrničce na hasičské stříkačky v Čechách pod Kosířem. Sloužila až do roku 1954. Brzy po zakoupení této stříkačky bylo přistoupeno k postavení hasičské zbrojnice. Byla postavena vedle domu č. p. 23 - Tylšarovy hospody. Byla stavěna současně s obecní kovárnou. Zbrojnice byla malá a nízká místnost, pouze 3x4 m veliká a jen 1,70 m vysoká. Byla celá postavena z vepřovic. Stavěla a financovala ji obec za bezplatné pomoci hasičů. V době založení hasičského spolku bylo v obci i v okolních obcích mnoho požárů, a tak měli hasiči plné ruce práce. V tuto dobu byly všechny vesnické domy pokryty došky, na půdách a ve stodolách bylo plno slámy, a tak stačila malá jiskra a bylo zle. Byly případy, že když hořelo a byl vítr, vyhořela často i část obce. Naši hasiči, mimo uvedených zásahů, pilně cvičili, vždy za velké účasti občanů obce. V zimě se konaly rovněž různé přednášky a školení, a to vše proto, aby byli hasiči proti požárům všestranně vycvičeni.

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičůV naší obci byly pro případ požárů odnepaměti tři vodní zdroje, malé rybníčky. První byl na spodním konci obce, vedle hasičské zbrojnice, dnešní požární nádrž. Tento rybník byl jednou tak veliký než dnes. Jeho hloubka byla jen jeden metr ale nikdy nevyschl. Druhý rybník byl v místech nad mlékárnou, až po silnici, kde stojí autobusová čekárna. Tento rybník byl jen 50-80 cm hluboký a jelikož neměl žádný přítok vody, přes léto většinou vyschl. Zrušen byl při stavbě silnice v roce 1945. Třetí rybník byl v místě u hasičské zbrojnice, zahrádka pod č. p. 69. Zrušen byl v roce 1956 při stavbě zbrojnice. I tento rybník byl mělký a plný bahna.

Na těchto třech rybnících se v zimě sekal led na chlazení potravin. U mlékárny sekali led na chlazení mléka v mlékárně, na rybníku u nové zbrojnice sekal led řezník a hostinský pan Fiala a na spodním konci obce sekal led řezník a hostinský pan Tylšar.

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičůV době založení hasičského spolku v naší obci v roce 1885 měla naše obec 46 domů a 285 obyvatel. V dřívějších letech bývalo více požárů než dnes. Podle zjištění vyhořela v naší obci tato čísla domů: v roce 1876 vyhořel hostinec č. p. 23, v roce 1880 pekařství v č. p. 18, v roce 1924 pekárna v č. p. 58, v roce 1932 dům č. p. 20 a obecní dům č. p. 21 (požár byl založen a žhář spáchal sebevraždu), v roce 1950 při velké bouři v sobotu před naší poutí zasaženo bleskem vyhořelo bývalé panské humno u č. p. 2 a 3, v roce 1954 vyhořel dům č. p. 82, 23. 11. 1962 shořel stoh slámy u spodního kravína, dne 16. 5. 1971 došlo k samovznícení senážní věže u dolního kravína, v listopadu 1976 došlo k požáru domu č. p. 26 (příčinou byl zazděný trám v komíně), 22. 5. 1997 došlo k požáru v domě č. p. 5 (oheň byl včas zlikvidován, nedošlo k velkým škodám), 7. února 2002 vyhořel plechový sklad na slámu u horního kravína (sklad byl zcela zničen), 9. 5. 2003 vyhořela stará mlékárna ve středu obce (tato vyhořelá budova je určena k odstranění).

Dnešní hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1955-1957. Stavba se prováděla převážně bezplatně, brigádně, pracovali především členové hasičského spolku. Pro nedostatek materiálu a finančních zdrojů se stavba značně protahovala. Byla dokončena až koncem roku 1957. Kolaudace byla provedena 8. 12. 1957.

Od založení hasičského spolku byli veliteli tito občané: Rudolf Josef č. p. 30 1885-1900
Kubíček František č. p. 10 1901-1910

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů


nezjištěno  1911-1913
první svět. válka - sbor nepracoval  1914-1918
Zapletal Jan č. p. 4 1919-1921
Jedlička Jan č. p. 16 1922-1928
Muzikant Josef č. p. 8 1929-1938
Kočí Antonín č. p. 40 1939-1945
Jedlička Josef č. p. 13 1946-1950
Gabrlík František č. p. 29 1951-1957
Sléha Vojtěch č. p. 69 1958-1964
Chytil Alois č. p. 12 1965-1967
Gabrlík František č. p. 29 1968-1969
Studený František č. p. 20 1970-1972
Mikulka Jiří č. p. 46 1973-1986
Stražický Ivo č. p. 58 1987-1992
Svoboda Jiří č. p. 100 1993-1995
Stražický Ivo č. p. 58 1996-2002
Němec Vlastislav č. p. 82 2003-2005
Stražický Ivo č. p. 58 2006-

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů