Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obec v proměnách > Nedávná minulost

Současnost

Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky 

Tento plánovaný záměr  obce byl realizován  v průběhu  měsíců září až listopadu  2013.  Projekt zpracovala projekční kancelář   ing. Zdeněk  Opletal z Konice. Během realizace byla  zrekonstruována  budova čekárny  - nové dveře a okna, nová střecha , zhotoveny nové povrchy stěn a  podlah , do čekárny  umístěny  lavice pro sezení cestujících.  Dále byl  přebudován  venkovní  prostor  kolem čekárny,  vybudována   dvě   zastávková stání  pro autobusy, nástupní chodníky pro cestující,  osazeny venkovní  lavice pro sezení  cestujících. Dále byly rozšířeny venkovní travnaté plochy   a   prostor autobusové čekárny  ohrazen   betonovými   obrubníky.   Celkové  náklady  projektu činily  1,505.000,- Kč  včetně DPH.   Část nákladů ve výši   450.000,- Kč   bude uhrazena  formou dotace  z Programu rozvoje venkova  ČR.

Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky
Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky
Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky

Stavební úpravy  Kulturního domu 

Celý projekt  se začal řešit v roce 2011 v souvislosti s možností  čerpat dotace na  zateplení  a výměnu  topných zdrojů ve veřejných budovách.   Dotace byla účelová , pouze pro spolufinancování  uvedených záměrů.   Za tímto účelem bylo  požádáno  o dotaci  z  Operečního  programu Životní prostředí ČR.  Řízení s  Fondem  životního  prostředí bylo zdlouhavé a  administrativně náročné.   Účelem projektu  bylo  zateplit  fasádní plášť  kulturního domu a vybudovat nové teplovodní topení  na dřevo, kterým disponuje obec ve svém lese.

První etapa  realizace projektu začala  v červnu roku 2012. Byla zbourána přístavba  promítací kabiny  bývalého kina.  V témže půdorysu byla postavena přístavba  nové kotelny  s kotlem  na dřevo a zhotoveny  teplovodní rozvody  a radiátory v prostoru  sálu.  V průběhu přípravy na  tepelnou izolaci stropů  bylo zjištěno  značné poškození nosných trámů  stropů v některých  místech.  Práce byly  zastaveny  a následovalo  znalecké posouzení  stavu stropu.   Závěrem bylo  doporučeno  strop nad všemi prostory sálu  vyměnit.   K tomu byla  zhotovena  projektová dokumentace a  proběhlo řízení se stavebním úřadem. Další práce byly zahájeny  v srpnu 2013 . Byly vybourány  všechny stropy  nad  prostory  kulturního  sálu  a nahrazeny novými  dřevěnými trámovými stropy. Do stropů byla  vložena  tepelná izolace. Do stropů byla zabudováno nové osvětlení.   Zároveň  probíhala  montáž venkovní fasádní izolace z minerální vlny,  dokončena  venkovní  probarvenou omítkou.   

Práce byly dokončeny v listopadu 2013.   Celkové náklady  na  nové topení a zateplení  budovy činily  2.630.000,- Kč.   Část této částky  ve výši 1.700.000,-  bude   uhrazena z dotace z Operačního programu  ŽP;  dosud uhrazeno  z dotace  1.000.050,- Kč .   

Náklady na  výměnu stropů  činily  663.000,- Kč  včetně DPH.

Stavební úpravy  Kulturního domu Stavební úpravy  Kulturního domu Stavební úpravy  Kulturního domu
     

Bezdrátový rozhlas

V srpnu 2011 byl instalován nový bezdrátový rozhlas. Na pořízení byla využita dotace Olomouckého kraje ve výši 190.000,-Kč. Účelem instalace je zlepšení ozvučení všech částí obce, možnost využití v krizových situacích a odstranění dosavadních drátových rozvodů a tím zlepšení vzhledu obce.

Bezdrátový rozhlas Bezdrátový rozhlas
stará ústředna nová ústředna

Dětské hřiště

V říjnu 2010 bylo dobudováno odpočinkové zákoutí s dětským hřištěm na horní návsi pod autobusovou čekárnou. Hlavní část nákladů byla pokryta dotací z Programu rozvoje venkova (268.000,- Kč).

Dětské hřiště Dětské hřiště

Výměna oken na sále, středisku a zbrojnici

V srpnu  byla uskutečněna výměna oken a dveří v budovách kulturního sálu, zdravotního střediska a částečně v budově požární zbrojnice. Akce byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova 2010  Olomouckého kraje ve výši 351.000,- Kč, celkové náklady činily  589.000,- Kč.

Hlavním účelem projektu je úspora finančních nákladů vydávaných v budoucnu na vytápění obecních budov.

Fotovoltaická  elektrárna v Bohuslavicích

Fotovoltaická  elektrárna  v Bohuslavicích byla  vybudována v 2.  polovině roku 2010  společností CHS Solar Source a.s.  Olomouc , která je  i jejím provozovatelem.  Na distribuční síť byla připojena v polovině listopadu 2010.  K umístění  elektrárny byl  využit  jinak  obtížně využitelný obecní  pozemek bývalé skládky komunálního  odpadu  o ploše 0,5 ha, který zůstal ve vlastnictví obce.  K tomu investor přikoupil  další  pozemek  o rozloze 1 ha. Celková plocha fotovoltaické elektrárny je tedy 1,5 ha.  Výkon  fotovoltaických  panelů umístěných na ploše dosahuje  maximálního  výkonu  0,62 MW.   Vztah obce Bohuslavice a provozovatele elektrárny je upraven  smlouvou o zřízení  věcného břemene  s roční úplatou ve prospěch obce  Bohuslavice  ve výši  86.490,- Kč  po dobu 25 let.   Se stavbou elektrárny bylo vytvořeno jedno pracovní místo v obci Bohuslavice.

FVE_Stavba Fotovoltaická  elektrárna v Bohuslavicích