Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obec v proměnách > Historie

Historie

Obec Bohuslavice leží 6 km vzdušnou čarou severovýchodně od Konice. Katastr obce má 485 ha /1950/, území náleží k severovýchodnímu okraji Drahanské vrchoviny. Kóta na kostele uvádí výšku 408 m n.m.. Katastrem obce protéká na východě Lucký potok (v 50. letech na něm bylo vybudováno 5 rybníků), dále potok nese jméno Šumice. Západní a jižní částí protéká od ochozského údolí Pilávka.

Podle zápisů v obecní kronice vznikly Bohuslavice posazením se dělného lidu kolem panského dvora, jenž patrně patřil pánu Bohuslavovi - odtud jméno. Poprvé se však Bohuslavice uvádějí v listině kláštera Hradisko u Olomouce r. 1288 (Fr. Kopečný - Jména obci a osad Prostějovského okresu uvádí údaj 1318). Tehdy měl dvůr a obec v držení pan Zbyslav z Bohuslavic. Po té se majitelé často střídali. Ve 14. stol. ves vlastnil moravský markrabě Jošt, r.1510 prodal panství Heřman ze Zástřisl a na Čejkovicích panu Havlu Chudobínovi z Bařic, majiteli zboží krakoveckého. Pak dvůr patřil rodu Bítovských, po třicetileté válce panství koupil kníže Ferdinand z Dietrichštejna. Posledním vlastníkem byl hrabě Emanuel Silva Tarouca. V letech 1923-1926 byl bohuslavický dvůr rozprodán.

Tvářnost obce se měnila velmi pomalu, větší rozvoj nastal v 50. letech 19. stol. a zejména pak po I. a II. sv. válce. Obec do r.1960 patřila okresu Litovel, po té okresu Prostějov. Několikrát došlo ke slučování s okolními obcemi, nyní je samostatná. K 1.1.2002 čítala 527 obyvatel.

Nejstarším spolkem v obci je hasičský spolek, jenž působí od r. 1885. Uprostřed návsi stojí kostel sv. Bartoloměje. V listinách je připomínán jíž r. 1386, v r. 1714 byl přestavěn, věž pochází z r. 1768.

V obci je úplná Základní škola, první zmínka pochází z r. 1671. Na místě školy postavené r.1856 byla v letech 1894/95 vybudována škola nová, v 70. a 80. letech 20.stol. 3x přistavována.

Vedle Obecního úřadu je v současné době v obci moderní obchod, butik, hospoda "Na sýpkách", pošta, zdravotní středisko, autoopravna, výrobna a prodejna koženého zboží, kadeřnictví a řada dalších služeb. Směrem na obec Hačky najdeme budovy Zemědělské společnosti a Dům pokojného stáří s novou kaplí, provozovatelem je Charita Konice. Pamětníci by ale připomenuli, že v obci bývala mlékárna, pila, mlýn, sál s kinem, několik obchodů a řada dalších živností, dnes už neexistujících.

Bohuslavice jako výchozí místo k výletům:

  • směr Luká - Javoříčko - jeskyně, památník vypálení Javoříčka
  • směr Kovářov - hrad Bouzov
  • v údolí Pilávky nedaleko Ochoze - letovisko Kyselka s pramenem železito-uhličité kyselky
    směr Hačky - zachovalý větrný mlýn
  • 24.srpna - slavná bartolomějská pouť.
  • Zpracoval Mojmír Milar, kronikář obce 28.1.2003

historický pohled