Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obec v proměnách > Historie > Čápi

Čápi v Bohuslavicích

Stěhování čápího hnízda z komína v Bohuslavicích.Čápi v Bohuslavicích

Vzhledem k nevyhovujícímu stavebnímu stavu komína bývalé mlékárny na němž již přes dvacet let hnízdí čápi, dojde po delší přípravě k přenosu tohoto hnízdiště na nové stanoviště, kterým je ocelový stožár vztyčený ve vzdálenosti cca 30m od stávajícího komína. Přenos hnízdiště bude uskutečněn přemístěním dvou mláďat, která jsou v hnízdě, do nového hnízdiště na stožáru. Přenos uskuteční odborná firma v čele s ornitologem, která stožár vybaví novým košem pro hnízdo a následně přenese mláďata do nově připraveného hnízda.

Termín přemístění hnízda je stanoven na čtvrtek 14. června dopoledne. V případě nepříznivého počasí bude přenos odložen na další termím ( 18 -20. červen) Při stěhování hnízda bude asistovat Hasický záchranný sbor Olomouckého kraje zapůjčením vysokozdvižné plošiny.

Po podzimním odletu čápů bude zděný komín bývalé mlékárny odstraněn.

Z historie hnízdění čápů bílých v Bohuslavicích

Když v r. 1901 rolníci z obce a okolí naložili horské mlékařské družstvo a vybudovali družstevní mlékárnu, netušili, že její komín se po mnoha letech stane hnízdištěm čápů. Mlékárna sloužila až do 21. zárí 1970, kdy byl její provoz po vybudování velkokapacitního mlékárenského podniku OLMA v Olomouci zastaven. Mlékárenský komín tak ztratil svůj význam, ale už po několika letech se na něm usídlila první čapí rodinka.

První zmínka o čápech bílých v katastru obce je uvedena v místní kronice v r. 1979. Tehdejší kronikář p.Antonín Bušina uvádí: "Dne 5. srpna 1979 se objevilo v trati hradisko (okolí Lacinovy samoty) hejno 18 čápů a 2 volavek. Hejno se zdrželo několik dalších dnů". Pravděpodobně jej lákala snadná možnost lovu na blízkých rybnících.

Již v následujícím roce - 1980 - na jaře na osiřelém mlékárenském komíně začala čapí rodinka budovat svoje hnízdo. V dalších letech se vše pravidelně opakovalo. Čápi přilétali v prvních 14 dnech měsíce dubna, někdy i koncem března, odlétali vždy kolem Bartolomějské pouti v posledním srpnovém týdnu. Bedlivý pozorovatel mohl vždy v červnu spatřit, jak z hnízda vykukují hlavičky mladých čápů, obycejně 1 - 3.

Výjimkou v hnízdění čápů byl r.1992, kdy 2. dubna přiletěl na komín 1 čáp, bohužel pak se už žádný neobjevil. Dle svědectví některých občanů byli u rybníků nalezeni 2 zastřelení čápi. Hnízdo na mlékárenském komíně zůstalo osiřelé i v následujícím roce, ale už od r.1994 čápi na komíně trvale hnízdí až do současných dnů.

Zvláštní událost se přihodila v r.1997. Nejprve přiletěl 1 čáp, asi po týdnu se k němu přidružil další a spolu začali budovat hnízdo. Po 14 dnech - 6.května - přiletel jiný párek čápů a s již uhnízděnými čápy svedl jakýsi "boj" o hnízdo, nalétávali na hnízdo a snažili se čapí rodinku vypudit. Ta se samozrějmě bránila a útočníky odrážela. Boj trval celé odpoledne, nakonec nový párek čápů odletěl s nepořízenou.

O hnízdění čápů v obci byly pravidelně zasílány zprávy na Českou ornitologickou společnost až do r. 1998, kdy se v České republice uskutečnilo již 18. celostátní sčítání hnízdících párů čápa bílého. V tom roce (1998) bylo z 1174 fyzicky existujících hnízd obsazeno 885 hnízd. Pro velmi nepříznivé povětrnostní poměry v červnu 1998 uhynulo 209 mláďat, přesto jich bylo vyvedeno 1786. (Viz publikace Cicinia Ciconia, vydala Česká ornitologická spolecnost, Praha 1999).

Na místních rybnících lze pozorovat i labutě. První zmínka o výskytu labutí je v kronice v r. 1989, pak v r. 1991, pravidelné hnízdění od r. 1995.

Zpracoval Mojmír Milar, kronikář obce 10.2.2003

Čápi v Bohuslavicích

Čápi v Bohuslavicích

čápi 2011

Čápi se mají letos opravdu co ohánět, ono uživit čtyři mladé není žádná sranda.

Čápi v Bohuslavicích Čápi v Bohuslavicích