Horní menu

PUNČOBRANÍ 2010 aneb S punčem od Ivety se i sněhová kalamita zdá krásnější ;-).

Tradičního rozsvícení vánočního stromu na návsi, spojeného s prodejem výrobků žáků školy,

konzumací skvělého punče a dobrého cukroví, se i přes sněhovou kalamitu účastnilo dost lidí.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu setkání patří poděkování.  -JJ-