UPOZORNĚNÍ 

ZŠ Bohuslavice má od září 2015 nové webové stránky:

                                zsamsbohuslavice.cz

 

 

 

 

 

Bohuslavická škola patří  spíše k těm menším v okrese. V dřívějších letech se počet žáků pohyboval od 150 do 220, počet tříd pak od  6 do 12. V současné době  má ZŠ v Bohuslavicích 7 tříd, její součástí je školní družina a školní jídelna. V minulosti působila na škole  pobočka ZUŠ Konice. Žáci I.stupně mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a mladých kutilů.  Všichni žáci se mohou podle svého zájmu zúčastnit turistických akcí a lyžařských výletů. Žákům 9. třídy je každoročně k dispozici doučování k přijímacím zkouškám.

1.jpg

Akce školy

bohuslavice_bottom.png